Skriftlige oversættelser

Hos Aalborg Tolkeservice udfører vi alle former for skriftlige oversættelser, såsom oversættelser af uddannelsesbeviser, attester, breve, rapporter, e-mails, indbydelser m.m.

Til at oversætte, gør vi brug af de bedste oversættere og translatører i landet.

Juridiske oversættelser

Juridiske oversættelser dækker over en bred vifte af tekster af juridisk karakter. Det kan være attester, kontrakter, lovtekster eller lignende. Ofte er kravene til en juridisk oversættelse højere end andre typer. De skal være nøjagtige og utvetydige, da en eventuel sproglig fejl kan have storekonsekvenser, hvis teksten en dag skal efterprøves i retssystemet.

Derfor er det vigtigt, at oversætteren har stor erfaring med juridiske tekster, og indgående kendskab til både traditioner og praksis på begge sprog.

Hvis teksten skal være juridisk gældende efter oversættelse, skal dokumentet endvidere have et apostille-stempel. Det kan du læse mere om, under fanen ‘statsautoriserede oversættelser’.

Statsautoriserede oversættelser

Når du skal have oversat attester, kontrakter, eksamensbevis, andre officielle papirer eller juridiske dokumenter, er det ofte et krav, at oversættelsen skal være statsautoriseret, før den er gældende på det nye sprog.

En oversættelse bliver statsautoriseret, når den apostille-stemples ved Udenrigsministeriet. Herefter er den gyldig i alle lande som har tiltrådt apostille-konventionen. Hvis det pågældende land, ikke med i apostille-konventionen, skal oversættelsen legaliseres på det gældende lands ambassade i Danmark.

Hos Aalborg Tolkeservice tilbyder vi professionelle statsautoriserede oversættelser, og som med alle andre oversættelser forvalter vi dine dokumenter og data fuldt fortroligt.

Tekniske oversættelser

Tekniske oversættelser er tekster, som kræver særlig viden eller branchekendskab for at kunne oversættes. Det kan for eksempel være fagspecifikke tekster eller brugermanualer af elektronik eller maskineri. Derfor er det vigtigt at finde den rette oversætter for denne type tekster.

Hos Aalborg Tolkeservice har vi et stort netværk af oversættere. Derfor kan vi næsten altid finde en oversætter, som kender til, eller selv har erfaring med det pågældende felt.

Medicinske oversættelser

Vi tilbyder oversættelser af medicinske tekster for både offentlige og private aktører. Betegnelsen dækker over eksempelvis journaler, diagnostisk dokumentation og undersøgelser.

Vores oversættere er fagspecialister, og oversætter kun til eget modersmål, hvilket sikrer de højeste kvalitet. Vi bruger altid oversættere med stor erfaring med det nødvendige branchekendskab, hvilket gør, at vi altid kan garanterer den bedste kvalitet i vores medicinske oversættelser.

Lokalisering

I modsætning til en regulær oversættelse, som har til hensigt at oversætte en tekst så præcist som muligt –  ord for ord –  handler lokalisering i højere grad om at oversætte så den underliggende hensigt og betydning vedbliver.

Et godt eksempel er markedsføringsmateriale, hvor der er anvendt ordspil eller talemåder. Her vil det sjældent være optimalt at oversætte teksten så direkte som muligt. I stedet vil det give mere mening at benytte et tilsvarende ordspil på målsproget.

Lokalisering stiller derfor store krav til oversætterens forståelse for målsprogets kulturelle særpræg og sproglige spidsfindigheder. I disse tilfælde benytter vi os ofte af oversættere, som har målsproget som modersmål. Det sikrer at teksten unikke særpræg bibeholdes bedst muligt.

Korrekturlæsning

Har du brug for en kvalificeret gennemlæsning af din tekst? Hos Aalborg Tolkeservice har vi professionelle korrekturlæsere, som gennemgår din tekst en ekstra gang. Korrekturlæserne er perfektionister. De retter således grammatiske fejl, forkert syntaks, samt optimerer formuleringer uden at ændre på selve indholdet. Vi tager i mod alle typer af tekster til korrekturlæsning. Vi tilbyder konkurrencedygtige priser og hurtig levereringstid.

Hvordan bestiller jeg en skriftlig oversættelse?

Bestilling på skriftlige oversættelser og korrekturlæsninger, skal ske over vores e-mail: info@aalts.dk.

 

Sådan gør du:
  1. Vedhæft de dokumenter du ønsker vores service på.
  2. Skriv, om det skal være oversættelse eller korrekturlæsning, og hvornår det ønskes færdigt.
  3. Vi sender dig herefter et tilbud
  4. Accepter vores tilbud og vi udfører opgaven.
  5. Opgaven er udført, og vi sender det oversatte/korrekturlæste dokument tilbage til dig.

 

Har du yderligere spørgsmål? Så kontakt os her.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial