Mentorordning

Hvorfor få en mentor?

For borgere, der har væsentlige udfordringer i at komme i job/fastholde et job, gennemføre en uddannelse, eller finde fodfæste i Danmark, kan en mentor være en stor hjælp til at finde motivationen og til at give støtte til deltagelse i de tilbud, kommunen giver for at knytte borgeren til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Hvad tilbyder vi?

Hos Aalborg Tolkeservice tilbyder vi to former for mentorordning:

Mentorstøtte for nydanskere

Vores mentorer hjælper nydanskerne med at blive indført i den danske kultur, samt de danske normer og værdier. Vores mentorer vejleder også i danske samfundsforhold, bolig- og jobsøgning, samt hjælper med de sproglige barrierer. En mentor hjælper dermed nye danskere med at finde vej og få fodfæste i Danmark, samt give dem tryghed ved at være deres kontakt og støtteperson.

Mentoren bliver valgt ud fra, hvilket land nydanskeren kommer fra, hvilket sprog borgeren taler, og hvilke behov borgeren skal have opfyldt.

 

Mentorordning for borgere

Vores mentorer hjælper borgere, der har behov for støtte til at opnå eller gennemføre et uddannelsesrettet forløb, et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Borgerne kan have brug for støtte grundet angst, usikkerhed, eller andre ting de igennem støtte kan overkomme eller lære at kontrollere.

Hvem bestemmer om jeg kan få gratis mentorstøtte?

Det er jobcenteret, som afgør om du kan få bevilliget gratis mentorstøtte. Hvis jobcenteret vurderer, at en mentor er afgørende for at opnå eller fastholde beskæftigelse, kan man få tilbudt mentorstøtte i forbindelse med beskæftigelsesfremmende aktiviteter.

Kommunen vil ikke give mig mentorstøtte - hvad gør jeg?

Hvis jobcentret ikke vil bevillige dig gratis mentorstøtte, kan du selv vælge at betale for en.

Skriv til os på info@aalts.dk, og vi finder den rette mentor til dig!

Hvordan bliver jeg mentor?

Vil du hjælpe en sårbar borger gennem mentorstøtte? Så meld dig som mentor! Som mentor hos os, er du freelancer. Derfor vil dine ugentlige antal timer blive aftalt, når der kommer en opgave, da det kommer an på den specifikke borgers behov. Ved hver opstart, vil der blive lagt en plan for, hvad du skal hjælpe borgeren med at opnå.

Din rolle som mentor vil generelt bestå i:

  • Personlig vejledning og støtte
  • At være en motiverende coach
  • At være systemguide
  • At være brobygger til uddannelse eller job

Dette kan være igennem opgaver som:

  • Få styr på økonomi
  • Hjælpe med boligsøgning
  • Personlige problemstillinger/overkomme barrierer
  • Hjælpe med uddannelses-/jobsøgning
  • Tage med til møder

Send ansøgning samt CV til info@aalts.dk

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial